Zentsuji

 

Zentsuji

 

Capt. Ruben H. Schwass*+

+Died while POW

*National Guardsman

 

Return to Camps